JobbPortalen.no

Tips til din CV

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En CV må ikke forveksles med selve søknaden, disse to skal utfylle hverandre og sendes arbeidsgiveren sammen. I CV'n skal du tydelig og oversiktelig vise til den arbeidspraksis og utdanning du har, samt spesifisert hva du har gjort, kan og har lært til nå.

Tips til din CV

July 25, 2014 at 9:11 AM

Gode råd er:
♦ Hold CV’n til maks to sider
♦ La den være oversiktlig og lett å lese
♦ Den skal være i omvendt kronologisk, det nyeste først
♦ Tilpass CVen til den jobben du søker

Bruk muligheten til å utdype de ulike punktene med noen få linjer. La arbeidsgiver forstå hvordan dine erfaringer er til fordel for stillingen du søker. Gi kort informasjon om prosjekter, oppgaver eller tidligere resultater du har oppnådd, gjerne relatert til jobben du søker. Bruk rettstavningsprogram og be gjerne andre om feedback før du sender det avgårde.

En godt skrevet CV inneholder

Personlige data:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og eventuellt sivilstand.

Utdanning:
Skriv din formelle utdanning. Begynn med siste fag og skriv deg tilbake til videregående.
Gi detaljert informasjon, uten å overdrive - dersom tidligere erfaring er relevant for stillingen du søker.

Arbeidserfaring:
Når, hvor og hva.
Gi informasjon om stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt, relater gjerne til jobben du søker.
Hull i CVen bør forklares, og husk at ærlighet varer lengst.
Militærtjeneste og svangerskaps- eller omsorgspermisjon er vanlig å ha med for å vise kronologisk tidsorden

Annen erfaring:
Tillitsverv eller arbeid i frivillige organisasjoner er god arbeidserfaring, og forteller arbeidsgiveren om deg som person. Ta gjerne med aktiviteter du bruker mye tid på. Søker du f.eks en stilling med høye krav til prestasjoner og resultat kan det slå positivt at du har et sterkt konkurranseinstinkt relatert til idrett.

Språk:
Språkkunnskaper er viktig kompetanse i endel stillinger.
Angi hvilke språk du kan og hvilket nivå du ligger på, både skriftlig og muntlig. Vær ærlig!

Datakunnskaper:
Oppgi hvilke programmer du behersker.

Referanser:
Referanser fra tidligere kolleger, kunder, arbeidsgivere.
Husk å avklare med referansepersoner på forhånd!
Du bør ha minst én tidligere sjef eller overordnet.
Oppgi navn, tittel og telefonnummer til referansene.
Det er fullt mulig å skrive at referanser oppgis på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

Du må gjerne ta med noen stikkord om hva du liker gjøre på fritiden, men hold det kort. Nøkkelkvalifikasjoner kan være bra å ta med, hold det kort og vær ærlig!

Sørg for å være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt, og sjekk e-post. Dersom arbeidsgiveren ikke har gitt deg tilbakemelding innen 1-2 uker etter søkandsfristen utløp er det ok å ta kontakt.

Lykke til 
JobbPortalen.no Tags: Jobbsøker CV Jobbsøknad
Category: Jobbsøker

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.