JobbPortalen.no

Lykken er stor når man har fått ja til en jobb man har søkt, eller blitt head-huntet til. La ikke lykkerusen ta overhånd når arbeidskontrakt/ansettelsesavtale skal signeres. Arbeidskontrakten er en gjensidig bindende juridisk dokument som arbeidsgiver ikke kan endre på alene.

Vær klar over at en avtale som er i strid med Arbeidsmiljøloven har ingen gyldighet. 

Vi vil forsøke hjelpe deg med tips og råd - men det første og viktigste rådet er: Be om hjelp om du er usikker! Du har krav på en kontrakt, be om tid til å lese gjennom før du undertegner.

Arbeidsmiljøloven § 14-6 setter krav til innholdet i en arbeidsavtale. I offentlig sektor er arbeidsavtalen ofte ganske standardisert, det er derfor små muligheter for individuelle avtaler ut over det som har med lønnsinnplassering å gjøre. Innen privat sektor kan det finnes rom for forhandling. Arbeidsgiveren ser et potensiale i deg, din kompetanse og erfaring - det kan bety at her finnes muligheter for å påvirke betingelsene i arbeidskontrakten.

I standardkontrakten fra arbeidstilsynet får du informasjon om:
 Krav om skriftlig arbeidsavtale
 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtale
 Endringer i arbeidsforholdet

Arbeidskontrakter kan variere, men vi gjentar at en avtale som er i strid med Arbeidsmiljøloven har ingen gyldighet. Arbeidsmiljøloven regulerer alle forhold: 

Her er viktige punkter en arbeidskontrakt bør inneholde:

♦ Hovedoppgaver, ansvarsområder, og arbeidssted
♦ En definert og konkret stillingsbeskrivelse gjør at man unngår misforståelser lengre fram

♦ Arbeidstid definisjoner, overtid 
♦ Prøvetid 6 måneder er normalt, men det kan forhandles om i endel tilfeller.
♦ Oppsigelse (under prøvetid er oppsigelsesfristen 14 dager, etter fast ansettelse er det normalt 30 dager om ikke annet er avtalt)

♦ Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
♦ Lønn Fast lønn, provisjonsbasert lønn, frynsegoder
♦ Overtid Får du betalt overtid? Forventer arbeidsgiveren endel overtid, evt sesongsbetont?
(Dersom kontrakten sier at overtid er inkludert i lønn er det årsak til å undersøke - hva innebærer dette. Arbeidsmiljøloven har svært tydelige regler for arbeidstidsbestemmelser, og det skal mye til for å være unntatt disse. I en lederstilling derimot er reglene annerledes.)

♦ Bonus Inngår bonus, sørg for konkrete kriterier og utbetalningstidspunkt
Ferie. Får du ferielovens fire uker og en dag, eller fem uker? Etter fylte seksti år har du krav på seks ukers ferie
Pensjon og forsikring. Arbeidsgivere er pliktig å sørge for forsikring i arbeidstid. Pensjonsordning sier minst 2% av din lønn.
♦ Konkurranseklausul.
(Arbeidsgiveren har rett til å begrense dine muligheter til å jobbe på si, for bedriftens konkurrenter, eller kunder i en gitt periode etter avslutning av arbeidsforholdet. Dog ikke uten kompensasjon. Hvilken kompensasjon får du hvis du begrenses i ditt valg av fremtidig arbeidsgiver?)

Midlertidig ansettelsesavtale:
 Hvor lenge gjelder den midlertidige avtalen, når har du krav på fast ansettelse?

Endel er heldige å få utdannelse (evt videreutdanning) inkludert i en arbeidskontrakt. Sørg da for at det tydelig fremkommer om arbeidsgiveren velger holde deg til bindingstid etter å ha betalt utdanningen. Når står du fritt til å gå videre, evt hva skjer om du velger gå videre før bindingstid er over?

Alle løfter om goder eller tilleggsytelser du måtte ha fått bør du sikre tatt med i arbeidskontrakten. Telefon, bil, treningsstøtte o.l

Har vi glemt noe du finner viktig for egen eller andres del? Vi setter stor pris på dine input. kontakt@jobbportalen.no