JobbPortalen.no

Ansatte anbefale andre å søke jobb Vestvågøy kommune!

- Medarbeiderundersøkelse 2014.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Trivsel på arbeidsplassen er viktig! Uten trivsel greier ikke den enkelte ansatte å gi gode tjenester til brukerne. En større spørreundersøkelse viser at det er høy trivsel blant ansatte i Vestvågøy kommune.

Ansatte anbefale andre å søke jobb Vestvågøy kommune!

June 25, 2014 at 8:14 AM

Kommunen gjennomfører annenhvert år en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. Her er det spørsmål om organisering av arbeidet, innhold i jobben, samarbeid med kollegene, opplevelse av ledelse, faglig/personlig utvikling, stolthet og omdømme. Skjema finner du her: Medarbeiderundersøkelse - skjema 2014

Svarprosenten økte betydelig fra tidligere undersøkelser. Innenfor helse-og omsorgssektoren var det 69% av de ansatte som deltok, i oppvekstsektoren 80%, og i administrasjon og andre enheter 88%. Dette gir et svært godt grunnlag for å arbeide med forbedringstiltak på den enkelte enhet/avdeling.

Resultatene var gjennomgående gode! Gjennomsnittlig score på medarbeidertilfredshet var på 4,6 (på en skala fra 1 til 6). Og på spørsmål om en vil anbefale andre å søke jobb på sin arbeidsplass, var score på 5,0. Mer om resultatene kan du lese her: Medarbeiderundersøkelse - resultater 2014

Resultatene blir fulgt opp av lederne på de enkelte enheter/avdelinger i dialog med de ansatte.Tags: Kommune jobb Arbeidsglede
Category: Inspirerende arbeidsgivere Kommune jobb Vestvågøy kommune

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.