JobbPortalen.no

Vitnemål er dokumentasjon for gjennomgått opplæring. Kompetansebevis er dokumentasjon for videregående opplæring der vilkårene for vitnemål eller fag- og svennebrev ikke er oppfylt.

Har du mistet ditt vitnemål fra høyskole eller ditt fagbrev, kan Arkivverket kanskje hjelpe deg.
 www.arkivverket.no 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) er underlagt Helsedirektoratet som nærmeste overordnede myndighet og hører under Helse- og omsorgsdepartementet. SAFH gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 29 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens). Autorisasjon er en bekreftelse på at arbeidstakeren oppfyller de krav som gjelder for yrkestittelen, faglig og formelt. På den måten blir enkelte yrkestitler beskyttet mot misbruk, og man sikrer kvalitet i tjenesten, og trygghet for brukeren.
SAFH.no
♦ Helse- og omsorgsdepartementet

NOKUT. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUT godkjenner også utenlandsk høyere utdanning. Denne godkjenningen er en generell godkjenning som viser hvordan den utenlandske utdanningen kan sammenliknes med norsk høyere utdanning.
Nokut.no

NOKUT har også et informasjonssenter INVIA om godkjennings-ordninger for utenlandsk kompetanse 
INVA.no

Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført yrkesutdannelse. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. I de gamle håndverksfagene er det fortsatt svennebrev som gjelder, men der industrien har tatt over for håndverket blir det likevel avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve. Fagprøven er da tilpasset bedriftens daglige produksjon.

Har du fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du sannsynligvis elektronisk vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).
Vitnemål fra vidregående skole