JobbPortalen.no

Ny jobb 2014 - stikk ut!

- Vis at du er unik og at du har en helt egen historie.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Når vi sender vår jobbsøknad og CV til arbeidsgiveren ønsker vi alle å bli lagt merke til. Utdanning er et minimumskrav, så din måte å formidle din ekspertise på kan være avgjørende for din suksess.

Ny jobb 2014 - stikk ut!

January 02, 2014 at 1:45 PM

Her skilles klinten fra hveten direkte! Noen mennesker gjør seg flid, og anstrenger seg for å tilpasse sin søknad og CV til akkurat den jobben de søker. Andre slenger sammen noe uten tanke for hvem mottakeren er. Gjør ikke den tabben, iallefall ikke om det er en jobb du virkelig vil ha...

Du er unik, du har en helt egen historie og har gjort din egen reise fram til idag. La det vises - sørg for at de dokumenter du sender avgårde er den beste refleksjon av dine mål, styrker og prestasjoner.

I vår CV (Curriculum Vitae) skal vi presentere vår bakgrunn, utdannelse, erfaring og kompetanse. Dette kan gjøres på mange måter, og mange sender samme CV’n til alle arbeidsgivere. En oppramsing i kronologisk rekkefølge som er ufattelig kjedelig. Mange arbeidsgivere og rekrutterere er ærlige når de forteller at de slett ikke leser CV’er i detalj. De tar som en selvfølge at du har de kvalifikasjoner som kreves.

Sørg for at både CV og jobbsøknad identifiserer ditt unike jeg! Ta på alvor at dette er det førsteinntrykk arbeidsgiveren (evt rekruttereren) får av deg. Vi har bare én mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. Sørg for at det er den beste refleksjon av dine mål, styrker og prestasjoner som forteller din historie, samler informasjon om din kompetanse for jobben og er fokusert mot den virksomhet du søker til.

Engasjement og innstilling er avgjørende for om du kommer videre til intervju. Tenk på at de ordene du velger, måten de settes sammen på, og måten de fanger mottakerens oppmerksomhet også avspeiler ditt engasjement.

En CV må ikke forveksles med selve søknaden, disse to skal utfylle hverandre og sendes arbeidsgiveren sammen. I CV'n skal du tydelig og oversiktelig vise til den arbeidspraksis og utdanning du har, samt spesifisert hva du har gjort, kan og har lært til nå. Gode råd er:

♦ Hold CV’n til maks to sider
♦ La den være oversiktlig og lett å lese
♦ Den skal være i omvendt kronologisk, det nyeste først
♦ Tilpass CVen til den jobben du søker

Bruk muligheten til å utdype de ulike punktene med noen få linjer. La arbeidsgiver forstå hvordan dine erfaringer er til fordel for stillingen du søker. Gi kort informasjon om prosjekter, oppgaver eller tidligere resultater du har oppnådd, gjerne relatert til jobben du søker. Bruk rettskriving program og be gjerne andre om feedback før du sender det avgårde.

//JobbPortalenTags: Jobbsøker CV Jobbsøknad
Category: Inspirasjon Jobb tips Jobbsøker Ny jobb til høsten?

Kommentar?

Posted by MarkJotte on
Keflex Vision Changes http://cheapcialisir.com - cialis 5mg Amoxicillin Dosage Level Buy Cialis Generic Pills Online
Posted by Cristina Chidley on
Listen,

There’s one thing better than f'r.ee traffic, and that’s passive, organic traffic that keeps coming in steadily with ZERO effort from you – ever!

My friends Yogesh Agarwal and venkata has launched a platform that has been able to bring in literally tons of visitors to their users

HOW IS THIS Even Possible?

It’s simple…

They’ve created a software that leverages the mighty Google for hundreds of Free BUYERS…

>> https://bit.ly/vSuites

Now this software completely automates all the manual work for you…

And the best part?

It 100% complies with Google, which mean evergreen passive traffic and sales for you…

No Tech Skills Or Experience Needed...

No Hidden Or Monthly Fees...

No Video Creation Required

Check out a demo here:
>> https://bit.ly/vSuites

Wishing you all the best
Posted by z pack zithromax on
z pack for skin infection zithromax 250mg zithromax azithromycine
Posted by quinine on
what is hydroxychlor 200 mg used for mefloquine hydroxychloroquine sulfate 200mg
Posted by pharmacepticacom on
erectile bands https://www.pharmaceptica.com/
Posted by hcqs pill on
side effects of chloroquine https://chloroquineorigin.com/# how long has hydroxychloroquine been used
Posted by QGWORUXL2O6PIPUWXF www.web.de on
QGWORUXL2O6PIPUWXF www.google.com
I have a small question for you
Posted by cialis with dapoxetine overnight to on
cialis support 365 cheap cialis
Posted by Thuddy on
Thuddy vermox in usa
Posted by Luca Koenig on
PLEASE F0RWARD THiS EMAiL T0 SoME0NE iN YoUR CoMPANY WHo iS ALLoWED To MAKE IMPORTANT DECiSioNS!

We have hacked y0ur website https://www.jobbportalen.no and extracted y0ur databases.

How did this happen?

our team has f0und a vulnerability within y0ur site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able t0 get y0ur database credentials and extract y0ur entire database and move the inf0rmation t0 an offshore server.

What does this mean?

We will systematically g0 thr0ugh a series of steps 0f totally damaging y0ur reputati0n. First y0ur database will be leaked or s0ld t0 the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails f0und they will be e-mailed that their inf0rmation has been s0ld or leaked and your site https://www.jobbportalen.no was at fault thusly damaging y0ur reputati0n and having angry customers/ass0ciates with whatever angry cust0mers/associates d0. Lastly any links that y0u have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past t0 de-index our targets.

How do i st0p this?

We are willing to refrain from destr0ying y0ur site’s reputati0n for a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC).

Please send the bitcoin t0 the f0ll0wing Bitcoin address (Make sure t0 copy and paste):

38BfPS62U8tJQA39sSzvAZg9hkCBAXCEJL

once you have paid we will aut0matically get inf0rmed that it was your payment. Please n0te that you have t0 make payment within 5 days after receiving this e-mail 0r the database leak, e-mails dispatched, and de-index 0f your site WiLL start!

How do i get Bitcoins?

You can easily buy bitcoins via several websites or even offline fr0m a Bitcoin-ATM.

What if i don’t pay?

if you decide n0t t0 pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until y0u do, there’s n0 counter measure t0 this, you will only end up wasting more m0ney trying t0 find a s0lution. We will completely destr0y y0ur reputation am0ngst go0gle and your customers.

This is n0t a hoax, do n0t reply to this email, d0n’t try t0 reason 0r neg0tiate, we will n0t read any replies. once you have paid we will st0p what we were d0ing and y0u will never hear fr0m us again!

Please note that Bitcoin is anonym0us and no one will find out that y0u have complied.
Posted by Hubert Carnegie on
Your Site Has Been Hacked

PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS!

We have hacked your website https://www.jobbportalen.no and extracted your databases.

How did this happen?

Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server.

What does this mean?

We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your https://www.jobbportalen.no was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets.

How do I stop this?

We are willing to refrain from destroying your site’s reputation for a small fee. The current fee is $3500 in bitcoins (0.15 BTC).

The amount(approximately): $3500 (0.15 BTC)
The Address Part 1: bc1qz0hwyvdrq5xvfwcm9
The Address Part 2: m5eg7kjktvsux4r058v6g

So, you have to manually copy + paste Part1 and Part2 in one string made of 42 characters with no space between the parts that start with "b" and end with "g" is the actually address where you should send the money to.

Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 72 hours after receiving this message or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start!

How do I get Bitcoins?

You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.

What if I don’t pay?

If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers.

This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again!

Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.
Posted by Flynn Rupp on
I wish I could talk to someone.

jobbportalen.no is amazing, but nothing can replace real human interaction, except for AI:
http://growmastery.com

This automated AI bot can 3-5x your site's performance by engaging and interacting with your visitors, and it literally takes seconds to setup.

Good luck!
Posted by Joe Celine on
Hi,
Are you still in business?
I found a few errors on your site.
Would you like me to send over a screenshot of those errors?

Regards
Joe
(714) 908-9255
Posted by Justin McCarty on
Hello,

Wondering if you accept guest posts or link inserts on existing posts on jobbportalen.no?

How much would you charge for this?

Justin

If you'd like to unsubscribe click the following link.

https://mailerking.xyz/optout/?site=jobbportalen.no
Posted by Justin McCarty on
Hello,

Wondering if you accept guest posts or link inserts on existing posts on jobbportalen.no?

How much would you charge for this?

Justin

If you'd like to unsubscribe click the following link.

https://mailerking.xyz/optout/?site=jobbportalen.no
Posted by Cleta Sinclaire on
Congratulations on your recent performance spike.
Use this to capitalize on that success and scale performance even more: http://sitesavants.com


Thank you
Posted by Nicki Pflaum on
We both know that your inbox is filled with more spam than new customer inquiries, and thats no fun.

I work with b2b businesses that struggle to consistently generate new leads & I’d like to send you one new customer up front.

This would be by me going out and brining in two new high quality leads for your company.

As long as you’re good at what you do, you’ll likely close at least one of them.

This is a sure thing for jobbportalen.no .

If you've got 2 minutes to chat we'll send over your leads asap: https://bit.ly/2-Free-Leads

PS: I love you, and im glad you read my email. Have an awesome day!
Posted by Libby Evans on
Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Libby
Posted by Megan Atkinson on
Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Megan
Posted by Christina Shackleton on
Hi,

Want to make more money from your website?

Try accepting guest posts!

Join our featured list of publishers that gets exposure to over 50 million people every month!

We do all the marketing for you, all you have to do is strike a deal!

The first 30 days are free! Join now at: https://furtherinfo.org/gpfeatured

Kind Regards,
Christina

Not interested? Unsubscribe here: https://removeme.click/unsubscribe.php?d=jobbportalen.no
Posted by Max on
Доброго времени суток руководство jobbportalen.no .

Найдем вашу целевую аудиторию и приведем к вам.

Вы будете развивать лояльную клиентуру быстрее и дешевле из-за нашего опыта. Не упустите этот редкий шанс превзойти своих соперников!

В отношении нас:
Рекламное агентство Ход Конем - это то, что мы есть. Уникальные инструменты были доступны для качественного и экономичного продвижения вашего бизнеса через социальные сети и массажистов в течение более семи лет. Это менее затратно, чем заказывать рекламу в Яндекс или ВК.

Наши инструменты:
+ Мы добавляем телеграммы в вашу группу после нахождения целевой аудитории.;
+ Целевая аудитория: Раскрытие (Tg, Whatsapp, Insta, и почта);
+ Поднимаем сайты в поисковой выдаче;
+ Делаем парсинг аудитории;
+ Автоматизированные процедуры;
+ Сделаем практические чат-боты для улучшения бизнес-операций;
+ Подготовка контента и др.

Но это не все! Предоставляя вам наименьшее количество времени, мы можем убедить вас сделать все под ключ.

Работаем с бюджетами от 7000р.

PS: Поскольку есть постоянно многочисленные активные проекты, мы можем предоставить кейсы и образцы сопоставимых проектов по запросу.

Свяжитесь с информацией по контактам ниже, чтобы узнать, как правильно использовать наши варианты и получить бесплатные советы:

Конт. телефон: +79067777208
Telegram: @XodKonem_com
Почта: Xodkonem@inbox.ru
Posted by Natalie Matson on
Hello, I'm Natalie from Social Buzzzy checking in. I've come across a game-changer for Instagram growth and just had to share it with you!

Social Growth Engine introduces an extraordinary tool that skyrockets Instagram engagement. It's straightforward:
- Just focus on producing fantastic content.
- Cost-effective at just below $36/month.
- Secure, powerful, and Instagram-friendly.

Having seen incredible results, and I believe you will too! Elevate your Instagram game right away: http://get.socialbuzzzy.com/instagram_booster

Best wishes your success,
Natalie
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.