JobbPortalen.no

6 ting du må vite om feriepenger

Tag CloudArchive

6 ting du må vite om feriepenger

6 ting du må vite om feriepenger

Som jobbsøker er det mye man må tenke over og det stopper ikke med den perfekte CV og søknadsbrev. Heller tvert i mot.  Er du heldig nok til å bli tilbudt jobben er arbeidet så vidt startet. Nå følger lønnsforhandlinger og en arbeidskontrakt som sikrer alle dine rettigheter.  Mange arbeidssøkere er bekymret for og stresser unødvendig over spørsmål som lønn, goder, forsikring, feriepenger og sykepenger.
 
Man liker ikke å ta opp spørsmål som dette under jobbintervjuet og mange ender opp med å utelukkende stole på at arbeidsgiver følger de lovene som gjelder. I de aller fleste tilfeller gjør nok arbeidsgiveren det, men det betyr ikke at du ikke selv har et ansvar for å passe på.
 
Vi hos CV-malen har derfor tatt for oss en del av de viktigste lovene og rettighetene du som arbeidstaker har. Denne gangen tar vi for oss feriepenger, og nedenfor har vi satt opp en forenklet oversikt over hva som gjelder for alle norske arbeidstakere. 

Hva er feriepenger?

For at alle skal kunne ha økonomisk mulighet til å gjennomføre ferie, gir loven deg krav på feriepenger. I all sin enkelhet er feriepenger er satt prosentandel av hva du har tjent i løpet av det siste året. Både vanlig lønn, overtid, smusstillegg, helgetillegg etc. skal telle mot dine feriepenger. Opptjening av feriepenger følger kalenderåret, og arbeidsgiver har ikke lov til å avtale andre ordninger, for eksempel en beregning ut fra ansettelsestidspunktet.

Har alle krav på feriepenger?
Enhver arbeidstaker har krav på feriepenger så fremst de er ansatt i bedriften. Det har ingenting å si om du er ansatt på heltid, deltid eller bare som ekstrahjelp. Alle har krav på opptjente feriepenger uansett hvor mye eller lite de jobber i løpet av kalenderåret.

Hva om jeg ikke tar fire uker ferie?
Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn. Det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være inkludert i lønnen, eller at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av vanlige månedslønn-utbetalinger. Det er heller ikke lov å trekke en arbeidstaker for feriepenger om vedkommende ikke tar ut full ferie.

Hvordan beregnes feriepengene?
Det totale beløpet feriepengene skal beregnes utfra, kalles feriepengegrunnlaget. All vanlig lønn, overtid og ulike tillegg skal regnes med i grunnlaget, men det finnes visse unntak. Om arbeidsgiver dekke ulike utgifter for deg gjennom året, som reiseutgifter, opphold, kurs, telefon, aviser og andre «frynsegoder», vil dette ikke telle mot feriepenger. Om du har en arbeidsgiver som deler ut bonuser, f.eks. rundt juletider, skal heller ikke denne summen telle mot feriepengegrunnlaget.

Arbeidsmiljøloven har satt en minimumssats for beregning av feriepenger til 10,2 %. For arbeidstakere over 60 år økes satsen med 2,3 %, til 12,5%, for beløp inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som vil si 511,470 kroner. For beløp over dette, beregnes feriepengene etter normal sats. For arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale om en femte ferieuke, gjelder egne satser.

Feriepenger av sykepenger
Selv om du blir syk, vil du ikke miste rettighetene til feriepenger, men det er naturlig nok et litt mer kompleks regelverk. Arbeidsgiver er pliktig til å betale feriepenger for de 10 første dagene, mens etter det vil NAV dekke opptil 48 dager. Er du sykemeldt lengre enn dette, må du sjekke med ditt lokale NAV-kontor.

Når skal feriepengene utbetales?
Feriepenger skal utbetales som siste lønning før arbeidstaker tar ferie. Det vanlige er at feriepengene utbetales i forbindelse med hovedferien i juli, men det er fullt lov for arbeidsgiver og arbeidstaker å gjøre egne avtaler om det passer begge parter. Det kan for eksempel være at det er mer naturlig å ta ferie på vinterhalvåret.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.