JobbPortalen.no

Hvordan påvirker følelser innsatsen på jobben?

- Tillit er viktig både på jobben og med partneren

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hvordan påvirker følelser innsatsen på jobben?

March 17, 2012 at 1:52 PM

Støtten fra en god partner kan styrke vår selvfølelse, få oss til å bli mer fleksibel, tolerant og mindre selvopptatt. Det gjelder ikke bare hjemme i stuen, men også på jobben. Har du en kollega som ser deg, er opptatt av deg som person, og ikke bare som tjenesteyter, vil du sannsynligvis også være en god kollega selv.

Er vi opptatt av dette på arbeisdplassen, klarer vi å være tilstede, i oss selv?

Flere forskningsstudier har vist at arbeidsplassenes innsats i helsefremmende ånd har dreid seg om individuelle endringer hos de ansatte, som for eksempel tilrettelegging for fysisk aktiviet, innleide fysioterapeuter for pausetrening og ergonomisk veiledning, endring av kantinetilbud osv. Vi vet at slike ytre tiltak har god effekt på trivsel, men reduserer ikke sykefraværet.

Tillit er viktig både på jobben og med partneren.
Tillit er oppbyggende for alle forhold, og i arbeidslivet kan gjensidig tillit til kollegaer minske kostnadene ved overvåkning og kontroll, samt at det fører til mer åpen kommunikasjon og utveksling av ressurser. Baksiden ved tillit er når denne blir brutt og en part blir sveket. I parforhold går man enten fra hverandre, eller man jobber aktivt for å bygge tilliten igjen.

Svært mange søker hjelp hos parterapeut, det har hjulpet mange. Hva gjør man på jobben når tilliten til en kollega eller ledelsen er brutt? Man kan selvsagt slutte, finne seg en annen jobb – akkurat som å skille seg. Men om du ikke slutter i jobben, hvordan skal du bygge opp tilliten? Gjør du ingenting med det, vil du sannsynligvis spre mye surt rundt deg, i kriker og kroker og sementere negativitet. Ingen er tjent med det.

Å jobbe med følelser handler mye om det ubevisste.
Våre handlinger er først og fremst et svar på våre følelser, deretter våre tanker. Hvilke konsekvenser har det for arbeidslivet? En av Lees hovedkonklusjoner i sitt doktorgradsarbeid er at folks evne til å håndtere ulike følelser er positivt relatert til ens grunnleggende tillit til andre, men det er også positivt relatert til hvordan andre oppfatter ens tillitsverdighet. Det er med andre ord tid for å fokusere på mental mestring på arbeidsplassen, og hvordan vi kan møte hverandre i gode og onde dager.

Helsefremmende arbeid er en prosess som gjør den enkelte i stand til å ta kontroll over egen helse. I dette ligger blant annet empowerment som innebærer at mennesker skal ha muligheten til selv å bestemme over egne liv, også på arbeidsplassen. Hvis for eksempel arbeidsplassen har behov for å gjøre store eller små endringer (i struktur, fysiske forhold osv) bør arbeidstakerne få anleding til å bli hørt, si sin mening og å være aktivt med på å ta beslutninger. Empowerment sørger for at de ansatte ansvarliggjøres. Og har du vært med å bestemme blir det vanskelig å være illojal mot avgjørelsene, selv om det ikke ble som du ønsket.

Til dette trengs at forholdene legges tilrette for fullstendig tilstedeværelse, altså at hele du er med, ikke bare den fysiske deg. Om du er så heldig å få denne anledningen så håper jeg at du tør kjenne etter, hva du vil og hvor du vil. Mange har kompetanse på akkurat dette, så om du ikke vet hvor du skal begynne på din jobb så søk hjelp av noen som kan.

Nina Sletteland
Helsepedagog1  Tags: Arbeidsliv Tips og råd Jobb Arbeidsgiver
Category: Gjestebloggere

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.