JobbPortalen.no

Økt oppmerksomhet rundt samfunnsansvar

- Både i Norge og globalt.

Oppmerksomheten rundt samfunnsansvar i næringslivet er økende, både i Norge og globalt. Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov. Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer, og det å ha en bevisst holdning til samfunnsansvar skaper gode arbeidsforhold, gir et godt renommé og leder til fornøyde kunder.

Økt oppmerksomhet rundt samfunnsansvar

October 29, 2012 at 10:19 AM

Svært mange forbrukere opptatt av at produktene de kjøper er ”rettferdige” og produsert på en miljøriktig måte. En bevisst holdning til samfunnsansvar kan også innebære reduserte kostnader for bedriftene som følge av ressurs- og energiøkonomisering.

Bedrifter som anser samfunnsansvar som et strategisk ledelsesansvar vil få en bevisst holdning til feltet og dermed også bli bedre enn andre på samfunnsansvar. Ved å utvikle interne retningslinjer, følge opp disse og rapportere over samfunnsansvarsarbeidet vil samfunnsansvar gjennomsyre bedriftens strategi og være et naturlig element i den daglige driften.

I Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi er samfunnsansvar definert på følgende måte:

”Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.”

Som følge av globaliseringen er det et behov for internasjonale kjøreregler for ”god oppførsel” slik at bedrifter i ulike land kan konkurrere på like vilkår. Internasjonale organisasjoner, som OECD, FN, ILO og mange andre arbeider med dette. Norge deltar aktivt i dette arbeidet.

For bedrifter som ønsker å vite mer om samfunnsansvar vil et godt utgangspunkt være å besøke sidene om samfunnsansvar på Altinn, disse lenker videre til organisasjoner, aktører, retningslinjer og verktøy på feltet i både inn- og utland.

Jobbportalen fant innlegget hos Nærings- og handelsdepartementetVi deler gjerne det som berører, inspirerer og engasjerer oss med våre følgere!Tags: Arbeidsgiver Omdømmebygging Samfunnsansvar
Category: DU- som leder Samfunnsansvar

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.