JobbPortalen.no

NHO har følgende definisjonen på arbeidsliv: Kompetanseutvikling, godt arbeidsmiljø og et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er viktig for bedriftene, de ansatte og samfunnet. Gode lønns- og arbeidsvilkår gir trygghet og velferd.

Det å kunne gå til jobb med glede, engasjement og optimisme legger forholdene til rette for et trygt og godt arbeidsliv. Vi er idag godt sikret av lover & regler, forsikringer, HMS og arbeidsmiljø lov. Samtidig må vi aldri glemme at arbeidsglede, begeistring, motivasjon og engasjement er områder vi alle bør ta ansvar for å skape! Gjennom å sette fokus på initiativ, mot og egne evner skaper vi arbeidsglede, samhold og begeistring. Iblandet humor og litt glad galskap kan vi sammen jobbe med og mot områder som stress, travelhet og et stadig større fokus på effektivitet.