SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no

Gode naboer

Kommunikasjon, trygghet og økt bevissthet om våre nordiske kolleger.

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I en verden som oppleves stadig mindre, vokser det internasjonale næringsliv og flyten av arbeidskraft har aldri vært større. Vi vil og våger mer, og for mange lokker det å jobbe utenlands. Nærmest, og kanskje tryggest er våre nordiske naboland. Språkmessig ganske likt, små land med vel utviklende demokrati, stabil økonomi, historisk har vi vært felles nasjoner og vi er teknologisk langt framme - det meste er likt.

Gode naboer

February 07, 2012 at 7:26 PM

Det er hva de fleste tror, og til stor del stemmer det - men realiteten er at det finnes forskjeller i kultur og mentalitet som kan skape utfordringer og konflikter på arbeidsplassen om man ikke kjenner til dem. Eksperter mener at mange bedrifter undervurderer ulikhetene, både i form av lederstil og bedriftskultur i de nordiske landene - og dermed får problemer.

Spørsmålet er: hvilke krav stiller dette til ledelsen, og meg som arbeidstaker?

Selv om lederen i kraft av sin rolle har et særlig ansvar, har også hver enkelt ansatt et likeverdig personlig ansvar for hva slags miljø og klima arbeidsplassen utvikler. Et trygt bedriftsmiljø har en god grunnmur dersom ledergruppen utvikler en åpenhet og direktehet som alle tar ansvar for å leve etter. Vi har så mye å tilføre hverandre, om vi bare våger lytte, og se hverandre. Det viktigste verktøyet for å skape en attraktiv arbeidsplass er kommunikasjon!

 Kjenner du igjen deg, eller dine kolleger i disse utsagnene?

 - Dansker er forretningsorienterte og uhøytidelige, svenskene formelle og trygghetssøkende og nordmennene individualistiske og spontane.

- Finnene liker tydelige budskap, danskene oppfattes som tøffe og aggressive. Svenskene er veldig konsensusdrevne og bruker tid, mens dansker og nordmenn er utålmodige.

- For svenskene er det å bruke lang tid på å diskutere et tegn på kvalitet. For danskene og finnene er det flott å ha korte møter og fatte raske beslutninger. For nordmenn er det viktigst at det skjer noe. For finner er plikten til landet og selskapet veldig viktig, mens svenskene er opptatt av trygghet.

- Nordmenn er lite tro mot autoriteter, stiller spørsmål ved alt og må overtales. Ikke alltid gjør de det de får beskjed om heller, selv om sier de OK,

- Finnene er vant med en mer autorisert ledelsekultur og liker tydelig beskjeder fra sjefen. I Finland finnes det stort sett et usynlig hierarki som respekteres høyt på arbeidsplasser. "først jobber vi, så kan vi ha det hyggelig" - en leder må ha store øyne og ører, ta beslutninger og være rett på sak.

- Svensker er mer prosessorientert og gruppetenkende enn nordmenn, derfor kolliderer nordmenns direktehet med svenskenes mentalitet

Aftenposten presenterte denne faktaboksen:

♦ Svensker: Lange møter er kvalitet, strukturert, gruppeorienter, konsensusøkende, konfliktsky, går i takt, sen endring, trygghetsorientert.
♦ Dansker: Uhøytidelige, endringsvillige, handlingsorientert, individualistiske, liker å ha det gøy, kortsiktig, handelsfolk, tøffe forretningsfolk, tar konflikt, noe hierarkisk.
♦ Nordmenn: Avslappet, effektive, individualistiske, stolte, uformelle, spontane, egenrådige, takler konflikter.
♦ Finner: Tar raske «ad hoc» beslutninger, liker kaos, individualistiske, gode på teknologi, spontane, fleksible, formelle, utålmodige, effektive, noe hierarkiske.

Inspirasjonskilder: Aftenposten, LinkedIn, NHO, Pellegrino RiccardiTags: Arbeidsliv
Category: Jobb i utlandet

Hva mener du?

Posted by Danie on
Oh Chooky, how scary. Crossing my fingers and toes for your saetfy. I can't believe how serious and widespread all these fires have been. There have been some bad blazes near Ballarat but far enough away for us to feel safe (complacent??)the weather here is a lot cooler than it has been (although hotting up later in the week).
Posted by Mitch on
Brycen would be in no real danger.HE WOULD SEE KYUREM COMING FROM A MILE AWAY. HE WOULD DODGE EVERYTHING LIKE KYUREM WERE ATTACKING IN SUPER-SLOW MOTION. BECAUSE BRYCEN KNOWS WHAT YOU'RE DOING. HE KNOWS WHAT YOUR PLAN IS. HE KNOWS WHERE AND WHEN YOU'LL TARGET HIM.HE. FUCKING. KNOWS. AND HE DOESN'T EVEN CARE.And then the next city would have Drayden wislterng with Zekrom AND Reshiram.Because he's badass like that. And because it'd probably be a good workout for him.
Posted by Recai on
Somehow that reminds me of the YGO movie, with the mtorocycle thing and a brunet with a hairstyle slight similar to Black that is shipped to pretty much everything that is male. Landorkus reminds me of Zorc And Black with his bone-skirt thing makes him looks like a shijinka of Barujiina/Mandibuzz :D http://dsavuom.com [url=http://sfedgxj.com]sfedgxj[/url] [link=http://vvyhsl.com]vvyhsl[/link]
Posted by ?Meet Local Women Looking For Sex Tonight On XPress (945 girls want to meet for sex in your city): h on
Sex Adult Dating – Casual online personals for flirty individuals - 718 beautiful women want sex in your city right now: http://www.lookweb.it/adultdatingsite48805?s=3936
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.