JobbPortalen.no

På jobbjakt? Fortell din historie

På jobbjakt? Fortell din historie
Når du søker en stilling kan det være lurt å forsøke å sette deg i arbeidsgivers situasjon for noen minutter. De kan måtte lese gjennom mange titalls om ikke flere hundre CV og jobbsøknader. Hva om du er det som i stedet for å bare gi dem tørre fakta, er den som tør fortelle en historie, som lyser opp hverdagen deres? 
 
Utdanning vil være et minimumskrav, så her er det viktig at du tenker på hvordan du på best mulig måte kan formidle din ekspertise. Dette kan nemlig være avgjørende for videre suksess, og allerede her skiller arbeidsgiver mellom de ulike jobbsøkerne.
 
Mange gjør seg skikkelig flid med både CV og jobbsøknad, og tilstreber virkelig å tilpasse disse til akkurat den jobben de søker på. Andre slenger mer eller mindre sammen noe uten videre tanke på hvem mottakeren faktisk er. Sistnevnte fremgangsmåte lønner det seg absolutt å unngå. I allefall om det dreier seg om en jobb du virkelig ønsker å få.
 
Tenk på at du er unik, har en helst egen historie og har gjort din egen reise frem til i dag. La dette skinne gjennom i søknaden, og sørg for at de dokumentene du sender fra deg på best mulig vis gir en god refleksjon av både mål, dine styrker og tidligere prestasjoner.
 
I en CV skal du presentere din bakgrunn, utdannelse, erfaring og kompetanse. Dette kan selvsagt gjøres på flere ulike måter, og mange velger å sende samme CV til alle arbeidsgivere. En oppramsing i kronologisk rekkefølge kan raskt bli kjedelig, og mange arbeidsgivere og rekrutterere er ærlige på at de ikke alltid leser en CV i detalj, siden de forutsetter at du har de kvalifikasjoner som faktisk kreves for stillingen.
 
Vær bevisst på at både CV og jobbsøknad skal identifisere ditt unike jeg, og ta på alvor at nettopp dette er det førsteinntrykket arbeidsgiver eller den som rekrutterer får av deg. Du har bare en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk, så desto viktigere er det at du griper denne. Sørg for at den gjenspeiler dine mål, styrker og prestasjoner - som forteller din historie, samler viktig informasjon om din kompetanse i forhold til jobben, og ikke minst er rettet mot den bedriften du søker til.
 
Stort engasjement og riktig innstilling vil være avgjørende for om du kommer videre til intervjuprosessen. Tenk derfor på at de ordene du velger, måten de settes sammen på og måten de fanger mottakerens oppmerksomhet på, også avspeiler ditt eget engasjement.
 
CV og søknad må ikke forveksles, og disse to dokumentene skal utfylle hverandre og sendes arbeidsgiver samlet. I en CV skal du tydelig og oversiktlig vise til den utdanning og arbeidserfaring du har, samt spesifisere hva du har gjort, kan og har lært til nå.
 
Noen gode råd er:
- Hold CV til maksimum to sider
- Pass på at den er oversiktlig og enkel å lese
- Den skal være i omvendt kronologisk rekkefølge, med det nyeste først
- Sørg for å tilpasse CV til jobben du søker på
- Bruk muligheten til å utdype de ulike punktene med noen få linjer, og la arbeidsgiver forstå på hvilke måter dine erfaringer er til fordel for den stillingen du søker på
- Gi en kort beskrivelse/informasjon om prosjekter, oppgaver eller tidligere resultater som du har oppnådd, gjerne relatert til den jobben su søker.
- Bruk et program for rettskriving, og be gjerne om innspill og tilbakemeldinger fra andre før du sender den avgårde

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.