JobbPortalen.no

Vi bytter jobb oftere enn før, til tross for at hodejegerne er skeptiske til jobbhopping. Stadig flere planlegger
å bytte jobb, ifølge Manpowers Work Life-undersøkelse om 
jobbskifte

Nå sier nesten en av fire at de regner med å være mindre enn ett år i sin nåværende jobb, mot bare en av ti for fem år siden. Bare en av ti arbeidstakere kan i dag tenke seg å være i jobben sin i ti år til. Men undersøkelsen viser at bare omlag én av fem rekrutteringsmedarbeidere ser positivt på yngre arbeidstakere, som er i starten av karrieren og som har byttet jobb ofte, skriver Manpower på sin blogg.

Manpower har derfor følgende råd til jobbhoppere:

Rød tråd
Ofte er det mange søkere til en stilling, og det kan være begrenset hvor nøye din søknad blir lest. Vær derfor offensiv og vis tydelig den “røde tråden” i både utdannelse og arbeidserfaring. Ikke overlat til andre å vurdere hva som er relevant, du må selv forsøke å definere dette.

Tydeliggjør relevans
Er ikke alle posisjonene du har innehatt åpenbart relevante for stillingen du søker? Sørg for å tydeliggjøre hvilke oppgaver og erfaringer som vil være relevant for den nye stillingen. Bruk gjerne eksempler.

Vis dine styrker
Legg vekt på hvordan dine jobbskifter har styrket deg, og derfor bør styrke ditt kandidatur til jobben du søker. Har du for eksempel opparbeidet deg en bred erfaring og forståelse som du ikke hadde fått om du hadde hatt færre jobber? Er det andre fordeler ved dine jobbskifter? Hva skiller deg fra en kandidat som har hatt liten jobbvariasjon og få arbeidsgivere.

Forstå arbeidsgiveren
Det er langt fra alle
arbeidsgivere som er skeptiske til jobbhopping, men du må regne med at over halvparten er det. Tenk igjennom hvorvidt din fremtidige arbeidsgiver vil være skeptisk til dette, og eventuelt om det er spesielt kritisk for stillingen du søker.

Forklar motivasjonen
Du kan bli konfrontert med dine hyppige jobbskifter og årsakene til disse. Vær ærlig i dine svar, og vær tydelig på hva som var din motivasjon for å bytte jobb i de enkelte tilfellene. Var jobbskiftet gjennomtenkt og planlagt fra din side, eller ble det kanskje fremtvunget av din daværende arbeidsgiver? Var det for å oppnå bedre lønn eller avansere i stillingsnivå?

Uansett – tenk igjennom ditt svar på forhånd, og snu det til din fordel!