JobbPortalen.no

Er du bosatt i de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge har du rett til å flytte og jobbe i de respektive land. Du behøver hverken oppholds- eller arbeidstillatelse. 

Derimot er det viktig å sette seg inn i regler for norsk personnummer, skatt, lønn, forsikring, autorisasjoner, pensjon, toll, stemmerett osv osv. F.eks: flytter du innen Norge, må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at flyttingen fant sted.