JobbPortalen.no

Huskeliste til deg som jobbsøker

HUSKELISTE TIL DEG SOM JOBBSØKER

Det er ikke alltid like lett å være jobbsøker i et tøft jobbmarked, men om du tenker mer på det som en jobb kan du spare deg mye tid og frustrasjon. Noe så enkelt som en sjekkliste kan være alt du trenger for å komme i mål raskere og holde orden i alle søknadene. 

Finn ut mest mulig om bedriften
Bruk god tid på å sette deg inn i bedriften eller organisasjonen, og gjør deg kjent med denne. Det vil kunne gi deg et enda bedre innblikk i hvem de er på jakt etter, og hva bedriften faktisk står for og har fokus på. Her vil du kunne komme et godt stykke på vei og finne masse nyttig informasjon ved å foreta et enkelt søk på google, men om du ønsker å gå enda mer i dybden, så vil et godt tips kunne være å be om å få tilsendt bedriftens årsrapport om den ikke allerede ligger tilgjengelig på deres nettside. Ikke minst vil du gjennom en grundig research finne ut om dette er et sted du virkelig kan tenke deg å jobbe fremover.

Gjør deg flid med å skrive CV og jobbsøknad
Pass på at du ikke skriver altfor langt: En god pekepinn er at en CV bør være på maksimum to sider, og selve jobbsøknaden ikke mer enn en A4-side. Det gjør det mer oversiktlig, og vil lettere fange oppmerksomheten til den som rekrutterer. 

Sørg likevel at du får med det som er viktig: 
CVén bør kort fortalt inneholde personlige data, oversikt over din utdanning, jobberfaring og annen erfaring (som for eksempel verv i en forening eller annet frivillig arbeid). Få også med dine språkkunnskaper, eventuelle kurs du har deltatt på og eventuelt referanser som kan kontaktes. Mange velger å ha et bilde på CV, men dette er helt opp til deg selv. 

I jobbsøknaden er det viktig å få frem hva du kan tilføre bedriften, samt vise at du virkelig er motivert for denne jobben. Kort sagt; få den som leser søknaden til å forstå hvorfor de bør invitere nettopp deg til intervjurunden. Om du har gjort grundig research allerede, så er det enklere å tilpasse jobbsøknaden til den konkrete stillings utlysningen.

Sørg for å stille forberedt til intervjuet
Under jobbintervjuet vil du aller mest sannsynlig få spørsmål om personlige egenskaper, hvor du mener ditt forbedringspotensiale kan ligge, hvorfor du har valgt å søke denne stillingen og hva du mener du vil kunne tilføre bedriften om de ender opp med å velge deg.

Ved selv å stille gode spørsmål til intervjuer, viser du at du er godt forberedt og virkelig interessert. Tenk også over at førsteinntrykket alltid spiller en avgjørende rolle; pass på at du ser presentabel ut, ha et fast håndtrykk og hold blikkontakt gjennom samtalen.

Hva om du ikke fikk jobben denne gangen?
Kanskje opplever du at det til tross for ordentlige forberedelser og følelsen av å ha gjort et bra jobbintervju likevel ikke ble deg denne gangen? Det er helt naturlig å føle på en sterk skuffelse, men et lurt tips vil være å gå igjennom prosessen og se på hva du gjorde bra og hva du kanskje kunne ha gjort annerledes: Er det noe du kunne ha endret på i søknad eller CV?

Hva med selve intervjusituasjonen; hva tenker du gikk bra, og hvor er det rom for forbedringer? Ved å tenke gjennom dette vil du kunne stille enda bedre forberedt til neste gang. Hør gjerne med den som rekrutterte om hva som var årsaken til at du ikke nådde helt til topps denne gangen, og hvordan de oppfattet jobbintervjuet med deg. Det vil kunne gi deg viktig lærdom og nyttige innspill å ta med videre i jobbsøker prosessen.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.