JobbPortalen.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lansert sine egne veiledningssider for arbeidslivet.

Disse sidene er det behov for. Vi i ombudet får mange henvendelser om rettigheter og diskriminering i arbeidslivet. Hele 7 av 10 henvendelser til ombudet omhandler arbeidsliv. Vi håper disse sidene kan bidra til å øke engasjementet for likestilling på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, i en pressemelding.

De nye veiledningssidene er for arbeidstakere som lurer på hvilke rettigheter de har på jobben, for tillitsvalgte, arbeidsgivere og for alle andre som vil jobbe for et likestilt arbeidsliv uten diskriminering.

LDO har fokusert på følgende temaer de får mange henvendelser om, og som er områder der det er viktig å ha et aktivt likestillingsarbeid:

♦ Aktivitets- og redegjørelsesplikt
♦ Ansettelse og oppsigelse
♦ Lønn og arbeidsvilkår
♦ Tilrettelegging
♦ Arbeidsmiljø
♦ Graviditet og foreldrepermisjon
♦ Religion på jobb

Besøk: Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet