JobbPortalen.no

Årlig mottar vi om lag 4 000 tips om mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Det nye tipsskjemaet gjør det enklere å tipse oss og sikrer at vi får viktig informasjon for å kunne vurdere videre oppfølging. Skjemaet kan også fylles ut via mobiltelefon. 

Det nye tipsskjemaet finner du her»

Arbeidstilsynet vurderer alltid alle tips som kommer inn. Selv om ikke alle tips følges opp umiddelbart, registreres de i en database og brukes som en del av grunnlaget for utvelgelse av hvilke bedrifter vi går på tilsyn i. Arbeidstilsynet vil vurdere meldingen, og eventuelt følge opp med tilsyn.

Tipser kan være anonym
Arbeidstilsynet har taushetsplikt og holder melder anonym. Vi ber likevel om navnet ditt, slik at vi har mulighet til å ta kontakt for mer informasjon.  Du kan også gi oss lov til å kunne bruke navnet ditt, dersom vi trenger det for å kunne følge opp ditt tips.


Kan ikke løse konkrete tvister 
Arbeidstilsynet kan ikke løse konkrete tvister mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dersom det gjelder manglende lønnsutbetaling, ferie eller oppsigelse, ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste  Tlf: 73 19 97 00 eller send e-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no