JobbPortalen.no

Demensfyrtårn Lofoten

- Vestvågøy i forkant

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til 6 kommuner i Norge til drift av prosjekt ”Demensfyrtårn”. Vestvågøy kommune er stolt over å være en av disse seks.

Demensfyrtårn Lofoten

June 04, 2012 at 10:46 PM

Enhetsleder i Hjemmetjenesten og prosjektansvarlig, Lars Pleym Ludvigsen forteller:

- Det å bli valgt av Helsedirektoratet til å være Demensfyrtårn, gir oss mulighet til å prøve ut metoder som bl.a gir oss kunnskap og erfaring i sykdommen demens, og rett legemiddelbruk for brukere som har, eller ser ut til å utvikle sykdommen demens.

- Dette er en veldig stor pasientgruppe i helsevesenet i dag, der det ikke finnes så mye forskning eller grundig dokumentert erfaring. Målet er å øke kunnskap og kompetanse om demens i Hjemmetjenesten, med spesielt fokus på rett legemiddelbruk, tydeligere ansvarsforhold for medikamenthåndteringen og økt kunnskap generelt for demens.

- Som ”fyrtårn” skal vi ”lyse opp veien” for de andre kommunene i landet (herav navnet ’fyrtårn’), gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling underveis, og etter prosjektets slutt, sammen med de 5 andre kommunene i Norge som har fått tildelt denne statusen.

- For å få et bredt grunnlag å jobbe med, har vi knyttet de øvrige Lofotkommuner med i et samarbeid, i tillegg til Kommuneoverlegen i Vestvågøy, Apotek 1 Leknes, og Forskergruppen/ omsorgsforskning ved Universitetet i Nordland. Derfor har vi også kalt prosjektet Demensfyrtårn Lofoten.

Resultatene skal presenteres både gjennom rapporter, fagartikler og presentasjon på nasjonale og internasjonale konferanser.

- Vestvågøy kommune er virkelig i forkant, og var i mars i London for å presenterte erfaringene fra et annet prosjekt innen fallforebyggende tiltak for hjemmeboende eldre.

- Kommunene i Lofoten har mange fagfolk som har svært god kompetanse når det gjelder demens og behandlingen av demenssykdommer. Gjennom prosjektet Demensfyrtårn innen hjemmetjenesten, vil vi utnytte denne kompetansen til felles beste for kommunene.

Med statusen som Demensfyrtårn følger det også med delfinansiering over 3 år, totalt 1,5 million kroner, som skal dekke deler av prosjektkostnadene et slikt arbeid medfører. Totalrammen for prosjektet er ca 3,5 mill over 3 år.

Formål med tilskuddet er:
Å kvalitetssikre bruken av legemidler hos hjemmeboende personer med begynnende demens
Å styrke samhandling mellom hjemmetjenesten, fastlegene og apotekene i Lofoten om legemiddelbruken til personer med begynnende demens
Å øke kompetansen hos de ansatte i hjemmetjenesten om behandling og oppfølging av personer med begynnende slik at de kan bo hjemme lengst mulig

Les mer på kommunens sideTags: Kommune jobb Helse Norge
Category: Inspirerende arbeidsgivere Kommune jobb Vestvågøy kommune

Kommentar?

Posted by Rizhwan on
I hope this morning that coioitndns are better and that the ires have been contained or are out. Praying for cooler, calmer coioitndns today, this heat wave has gone on way too long over there!Hugs, Joolz
Posted by Kumiko on
If Team Plasma could hide a huge CASTLE underneath the poemkon league for years and a menger sponge can transform a man child and his underage friend into drag, ANYTHING IS POSSIBLE.
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.