JobbPortalen.no

Oppsigelsestidens lengde avhenger av flere forhold. Her får du oversikt over hvilke oppsigelsesfrister arbeidsmiljøloven setter.

I utgangspunktet er det fritt opp til partene til å avtale hvor lang oppsigelsestid (oppsigelsesfrist) som skal gjelde når arbeidsavtalen skal inngås. Arbeidsmiljøloven gir imidlertid minstevilkår for hvor kort oppsigelsestid som kan avtales. Reglene finner vi i lovens § 15-3,, som bestemmer at;

  • Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.
  • For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder.
  • Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minsttre måneder.
  • Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan selv si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.
  • Oppsigelsesfristene løper etter arbeidsmiljølovens bestemmelser fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Ved prøvetid er (som maksimalt skal være de første 6 mnd i et arbeidsforhold) kan partene avtale kortere oppsigelsestid, men minimum 14 dager.

Husk at tariffavtaler kan gi andre (lengre) oppsigelsesfrister enn de som følger av arbeidsmiljøloven.

Materiell er gjengitt etter tillatelse fra Advokat Eivind Arntsen, som er partner i DALAN Advokatfirma DA 
og redaktør av nettstedet arbeidsrettsadvokaten.no