JobbPortalen.no

Vestvågøy kommune, med en tydelig arbeidsgiverplattform

- Møt vernepleier Ketil Solvang.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og for å legge forholdene til rette ønsker vi myndiggjøre våre ledere og medarbeidere, samtidig som vi tydeliggjør vårt ståsted, staker ut kursen og legger til rette for at alle vi skal bli enda litt dyktigere i morgen enn vi er i dag. 

Vestvågøy kommune, med en tydelig arbeidsgiverplattform

November 01, 2012 at 11:50 AM

Vestvågøy kommune har store ambisjoner, idag og for fremtiden. Som arbeidsgiver har vi en tydelig arbeidsgiverplattform som synliggjør de handlinger, holdninger og verdier vi som arbeidsgiver står for, og praktiserer ovenfor våre medarbeidere. 

Nøkkelord i vår hverdag er: 
Raushet - Engasjement - Humor - Ansvarlighet - Respekt - Mot

Møt Ketil Solvang:
Vernepleier Flyktninge- og innvandrerenheten. Kom til Lofoten i juli 2009 og jobbet i barneverntjenesten, før han gikk over til flyktningtjenesten og ble koordinator der.

Hva innebærer det å jobbe som koordinator?
Det er jeg som har fått ansvaret for de enslige, mindreårige flyktingene i alderen 15 til ca. 18 år som kommer til Vestvågøy og skal bosettes i bokollektiv. Vestvågøy kommune skal bosette 5 enslige mindreårige flyktninger per år over en treårsperiode. Det er til sammen 15 stykker over en treårsperiode som kommer hit, og min oppgave blir å sørge for at ungdommene og personalet har det bra, og etter hvert sørge for at de finner sin plass i samfunnet.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
Akkurat nå er den litt spesiell siden vi er i oppstarten av bokollektivene. Så nå er det full fart med hus som skal innredes og personal som skal på plass før kollektivet er oppe og går 1. november. Rutiner og strukturer både for personalet og ungdommene må være på plass før de første kommer. Så dagen er plutselig bare over. Men jobben er spennende så man merker ikke at tiden går.

Hva mener du er spesielt interessant i jobben din?
Jeg får lov å jobbe med ungdommer, og det liker jeg godt. Det er også interessant det å skal få personalgruppa opp og gå. Det er en kombinasjon som passer meg utmerket. Det å legge ting til rette og få det til å fungere gjør jobben utrolig spennende. Det er i det hele tatt veldig spennende i flyktningtjenesten.

Hvilke utfordringer ser du i jobben din?
Det språkmessige blir nok en utfordring. Og selvsagt det at alle har forskjellige behov. Noen vil ha behov for mer oppfølging enn andre, så det å tilpasse seg den enkelte blir spennende og utfordrende, men så lenge man synes at det man holder på med er spennende, så blir ikke utfordringene et problem og kanskje vanskelig å tenke på det som direkte utfordringer.

Hva vil du framheve som positivt ved Vestvågøy kommune - som arbeidsgiver?
Jeg har ikke vært her så lenge, men kan jo starte med å skryte av de to enhetslederne jeg har hatt. Det er to fantastiske personer som er flinke med personalet og hele tiden forsikrer seg om at man har det godt og trives. Så derfor føler jeg at kommunen fra topp og ned jobber for at de ansatte i kommunen skal trives Det virker som om de har lagt vekt på akkurat det at de ansatte skal føle seg verdsatt. Jeg har ikke vært her så lenge, men det virker til å være en ryddig kommune å jobbe i.

Som bosted og samfunn?
Å flytte hit har vært en prosess som har vart noen år. Det startet med at vi begynte å se etter hytte eller feriehus her. Vi trivdes så godt at det endte med at vi begynte å kikke oss om etter hus, og etterhvert også jobb, selv om vi egentlig ikke var sikker på om vi ville flytte hit. Men vi tenkte at vi ville gi oss et år. Etter fjorten dager hadde ungene bestemt seg, dermed ble saken veldig enkel. Lofoten har en vakker natur noe som fenger. Vi kan gå rett ut av ytterdøren og ut i naturen. Og i motsetning til der vi kom fra så merker vi at det er mer «vær» her, noe som er fascinerende.

Vestvågøy kommune i Lofoten søker kompetent personell innen helsesektoren, se våre stillinger


Tags: Arbeidsgiver Kommune jobb Arbeidsglede Helse Norge
Category: Inspirerende arbeidsgivere Kommune jobb Vestvågøy kommune

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.