JobbPortalen.no

Samfunnsansvar

- Engasjement og utvikling.

En av mine kontakter nevnte ifjor en rapport fra DNV (Det Norske Veritas) som fortalte at samfunnsansvar kom på førsteplass når nordmenn velger ny arbeidsgiver. Lønn kom til sammenligning på 8.plass.

Nå har jeg ikke lykkes få tak i rapporten, men det gjenspeiler det vi selv opplever i vår kontakt med jobbsøkende. Ikke bare i Norge, men også i Skandinavia og verden forøvrig blir dette et stadig viktigere tema.

Samfunnsansvar

November 01, 2012 at 11:34 AM

Så hva er samfunnsansvar?

En virksomhets samfunnsansvar er den norske betegnelsen på for det engelske begrepet Corporate social responsibility (CSR). Samfunnsansvar er de sosiale og miljømessige initiativ virksomheter tar, utover det som er lovpålagt.

“Det handler om hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Å arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift”. (Definisjon NHO)

Samfunnsansvar påvirker og forsterker virksomhetens omdømme, og bidrar til motivasjon, trivsel og tilhørighet. Noe som bygger lojalitet og gode ambassadører mot omverden.

Idag øker myndighetenes krav på samfunnsansvar og forbrukerne forventer at bedriftene tar ansvar, og opptrer ryddig og etisk forsvarlig. Så hva skal til for at norske virksomheter er samfunnsansvarlige?

Samfunnsmessige initiativ har en positiv effekt, både internt og ekstern - og behøver ikke koste mye penger. Det handler vel så mye om å sette av tiden til å strukturere og bevisstgjøre de tiltak man allerede gjør, de man kan innføre og de man setter seg som mål å komme til. Involver ledelse og ansatte, sørg for god forankring og medeierskap til bedriftens samfunnsansvar.

Min tanke er at man skal feie for egen dør i første omgang, men aldri glemme sine leverandører og partnere. De krav dere stiller til egen virksomhet, kan også sendes videre - kanskje kan nettopp din bedrift bidra til at andre prioriterer dette området raskere...

Det handler om bl.a forankring og styring, arbeidsforhold, miljø, etikk, spørsmål i forhold til forbruker, menneskerettigheter, samfunnsengasjement m.m.

Sett samfunnsansvar på dagsorden! 
Ikke av dårlig samvittighet, men fordi det finnes et ønske, motivasjon og engasjement for å befeste virksomhetens posisjon som en viktig bidragsyter til samfunnet, og som en attraktiv arbeidsgiver for å vinne kampen om den mest kompetente arbeidskraften.


Lykke til
//Ellen


Tags: Samfunnsansvar
Category: DU- som leder Ellens hjørne Samfunnsansvar

Tanker?

Posted by Paula on
I'm open for suggestions as I have not beokod anything yet. I was planning on coming down Thursday and going to the show Friday. I was thinking of trying to get to Material Obession if possible. http://pqciogu.com [url=http://cnxudl.com]cnxudl[/url] [link=http://btjuaukvo.com]btjuaukvo[/link]
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.