JobbPortalen.no

For mange av oss er det å jobbe i utlandet den store drømmen. Klima, lønn og mulighetene til å lære en ny kultur å kjenne, lokker mange Nordmenn til utlandet. Men før man drar, er der en del ting man bør tenke gjennom. 

  • Trygd, pensjon, skatt og forsikring. Glem ikke det europeiske helsetrygdekortet. Du bestiller det her
  • Rettigheter du tar for gitt her hjemme gjelder ikke nødvendigvis ute, vær forberedt!
  • Oppholds- og arbeidstillatelse
  • Godkjenning av utdanning- og yrkeskompetanse
  • Lær deg språket...helt eller delvis. Du kommer langt med engelsk, men det står respekt av å forsøke seg på det nasjonale språket. Det gjør det også lettere å bli fullt integrert lokalt.
  • Vær åpen for den nye kulturen som møter deg. Unngå å tilbringe fritiden utelukkende med nordboere.