JobbPortalen.no

Tilpass jobbsøknaden til den du henvender deg til, jo mer du vet om stillingen og firmaet, desto lettere er det å skrive en god søknad. Her gir vi deg gode tips om hvordan man skriver en god jobbsøknad.

Enhver søknad om jobb skal motivere hvorfor akkurat du er rett for stillingen. (med mindre du sender en generell søknad til et firma du ønsker jobbe for) Husk at du får bare en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk ovenfor leseren og man skiller raskt ut en ”copy-paste-søknad” fra en gjennomarbeidet og tydelig jobbsøknad som sier hvorfor du vil være dyktig i akkurat denne jobben! 

Din jobbsøknad skal utfylle din CV, (som forteller om dine faglige kvalifikasjoner). Dette er inngangsbilletten til et eventuelt intervju og det er derfor viktig at den er ryddig og strukturert slik at den blir lett lesbar.

Med struktur og en klar oversikt blir du oppfattet som en ordentlig og profesjonell person og leseren vil være positivt innstilt. For å komme til intervju bør du si noe om hva du kan bidra med i denne jobben, og hvorfor du søker stillingen. Vi anbefaler varmt å gjøre research på forhånd.

 Hvor fant du stillingen
♦ Referer til evt telefonsamtaler
♦ Vis leseren din motivasjon for å søke, er dette din drømmejobb må leseren forstå det
♦ Hvorfor du vil ha denne jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan bidra med
♦ Fremhev egenskaper du har som ”matcher” utysningen, eller som du mener kan være viktige. 
♦ Knytt tidligere arbeidserfaring og interesser opp mot stillingen du søker.
♦ Skriv ikke for langt, max 1 side er anbefalt
♦ Be familie, venner, tidligere arbeidskolleger og/eller sjefer lese igjennom, se på utforming og ikke minst rettskrivning.