SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Helse og omsorg| JobbPortalen.no

Helse, medisin og omsorg har et felles mål om å møte brukerne og pårørende med respekt og yte omsorg og tjenester på et høyt faglig nivå. En sektor som er for mennesker med medmenneskelighet, ambisjoner og visjoner om å ta vare på andre.

Medisin omfatter så vel kunnskap om å diagnostisere, behandle, kurere og forhindre sykdom, lindre smerte og forbedre og vedlikeholde helse, som det å praktisere denne kunnskapen.

Anestesisykepleier 
- Du er viktigere enn du tror!

Med høy kompetanse, omsorg, observasjonsevne og handlingskraft tar DU vare på mennesker. Takket være deg er våre kunder og deres pasienter i trygge hender. Det er vår jobb å sørge for at DU er i trygge hender! Les mer

Operasjonssykepleier
- Ansvar, forutsigbarhet og koordinering

Ditt overblikk og din evne til å beholde roen i stressede situasjoner definerer deg, du handler raskt & korrekt og er uunnværlig i teamet. 
Takket være DEG er pasienter og pårørende i trygge hender! Les mer

Mitandi
- Klinikken på Mitandi.

Familien Oldebråten jobber på privat dugnad med å forbedre klinikken på Mitandi. Vi befinner oss i Rwenzorifjellene i Uganda, på grensen til Kongo.
- et område med store helsemessige og humanitære utfordringer. Les mer...

Intensivsykepleier
- Faglig innsikt, yrkesstolthet og erfaring

Du har spesialisering innen akutt og kritisk sykdom, vant til å jobbe under press og kan formidle et budskap på en klar og effektiv måte. Les mer


Florence 24
- et annerledes vikarbyrå

Vår målsetning er ikke å være størst, men best - for deg! Vi jobber med et mindre utvalg helsepersonell, er langt mer tilgjengelige. og gi deg personlig oppfølging. Vi har alltid tid til deg, og sørger for at du trives og gjøre en god jobb. Les mer »

Tana kommune
H
elsesøsterstillinger ved Tana helsestasjon

Helsestasjonen i Tana kommune har i dag 2 stillinger som helsesøster og 20% helsestasjonslege. Helsestasjon er samorganisert med legekontor og fysioterapitjenesten i virksomheten helsetjenester..
Les mer »

 
 
 

Jobbportalen er stolt samarbeidspartner med legejobb.no som helt siden starten i år 2000 har etablert seg som en portal med relevant informasjon innen legefaget. De er også en viktig bidragsyter til å bedre rekrutteringen i bransjen - sammen jobber vi for at leger og sykepleiere skal få spennende jobbtilbud fra inn- og utland. 

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger (ca. 130 milliarder kroner i 2009) og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.