SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no

Slik lykkes du i jobbintervjuet

Slik Lykkes du i jobbintervjuet

Når du har fått innkalling til jobbintervju får du endelig muligheten til å vise arbeidsgiver hvem du er, samtidig som de får satt et ansikt til din CV og personlige brev. Intervjuet er din mulighet til å forklare med egne ord hvem du er, hva du er best på og hvorfor du er best kvalifisert til jobben. Men hvordan skal du sikre at du gjør et best mulig inntrykk på personen som i fremtiden kan bli din sjef eller kollega? 

Les våre tips og du vil være langt bedre rustet til ditt neste jobbintervju.

Hva bør du gjøre før intervjuet?

Les deg opp på bedriften
Start med et besøk på bedriftens hjemmeside. Der vil du kunne finne viktig informasjon om organisasjonen, ledelsen og deres målsetninger. Gjør så et søk etter bedriften på nett og se hva som dukker opp. Les deg opp på nyhetssaker og gjør deg kjent med hvordan de framstilles i pressen. På denne måten kan du i løpet av intervjuet vise at du aktivt har søkt informasjon om bedriften og du vil lettere kunne sette dette opp mot din erfaring og kunnskap.

I tillegg til å gjøre deg kjent med bedriften, bør du også gjøre deg kjent med bransjen de jobber innen. Sjekk bransjeblader og sett deg gjerne inn i hva bransjen trenger av kompetanse.

Desto mer du vet om bedriften og bransjen, desto mer ambisiøs og seriøs vil du fremstå.

Les stillingsannonse en siste gang
Ingen forventer at du skal huske stillingsannonsen ordrett, men husk å sjekk den en ekstra gang før intervjuet og noter viktige stikkord som kompetanse og erfaring det søkes etter. Fokuser så på å koble kompetanse og erfaring det søkes etter med din egen kompetanse og erfaring gjennom intervjuet.

Grunnen til at du er blitt kalt inn til intervju er at arbeidsgiver så noen på din CV, eller personlige brev som gjør at de vil bli bedre kjent med deg. Prøv derfor å utdype mer rundt det du har skrevet og gi gjerne eksempler på erfaring og kunnskap du selv mener er viktig for stillingen.

Se over CV og personlig brev
Ofte søker man flere ledige stillinger på samme tid og CV samt personlig brev er ikke alltid helt likt. Sjekk derfor CV og personlig brev en ekstra gang, slik at du har gode svar på alle potensielle spørsmål. Har du ikke en profesjonell CV for hånden kan du registrere deg gratis og lage CV her.

Rydd opp i dine sosiale profiler
Det er i dag helt vanlig at bedrifter tar en titt på sosiale medier før de kaller inn til intervju. Det er derfor et godt tips å rydde opp litt på Facebook før du sender ut søknader. Ta bort bilder fra nyttårsaften og forlat eller skjul at du er medlem av grupper som kan oppfattes støtende. Glem heller ikke å se over kommentarer du har på andres poster som ligger åpne. Sist, men ikke minst bør du laste opp et profilbilde som viser deg som en seriøs og ambisiøs person.

Øv på å presentere deg selv kort og konsist
Mange jobbintervju starter med at intervjuer forteller litt om bedriften og hva de søker, før ballen kastes over til deg med spørsmålet “Fortell litt kort om deg selv”. Det er ikke lett å skulle gjøre dette kortfattet, men som med alt annet gjør øvelse mester. Husk at de er ikke ute etter hele livshistorie din, så hold deg til informasjon som er relevant for stillingen på et profesjonelt nivå.

Dette er din mulighet til å selge deg selv å sørge for at den som intervjuer deg husker deg. Vær kort, konsis og pass på at du tilpasser svaret ditt til den enkelte stillingen du har søkt på. Aldri glem at den som intervjuer deg ønsker svar på hvorfor du har søkt jobben og hvorfor du er rett person til jobben.

Forbered svar på de vanligste spørsmål og tenk over egne spørsmål
Et jobbintervju er arbeidsgivers mulighet til å bli bedre kjent med deg, men det er også din sjanse til å bli bedre kjent med bedriften og finne ut om du virkelig kan se deg selv jobbe der. Før intervjuet er det lurt å tenke gjennom svar på de vanligste spørsmålene du vil blir stilt. Spørsmål som, hva er din største styrke og svakhet, hvordan takler du stress, hva kan du bli bedre på, eller hvordan mener du en sjef skal være? Tenk også over hvordan du ville svart på spørsmål om dine forventninger til lønn og goder.

Det er helt naturlig at du i løpet av intervjuet får spørsmål om det er noe du lurer på selv. Om du har noen spørsmål klare virker du oppriktig interessert og engasjerende. Du kan for eksempel spørre om hvordan bedriften er organisert, hvordan er arbeidstiden, hva vil bedriftens forventninger til deg være den første tiden mens du gjør deg kjent med stillingen. Du kan også spørre om bedriftens mål og planer for fremtiden. Dette kan gjerne kobles opp mot informasjon du har tilnærmet deg fra ulike bransjeblader eller bedriftens nettsted.

Kontakt dine referanser på forhånd
Om du er blitt bedt om å ta med deg en liste med referanser til jobbintervjuet, bør du alt før intervjuet kontakte dem å informere dem kort om stillingen du har søkt på. Slik er også de mer forberedt om de skulle bli kontaktet på dine vegne.

Ta med deg en liste med referanser til intervjuet hvor du tydelig har skrevet navn på person, tittel, arbeidsgiver og kontaktopplysninger. Om de akter å kontakte en eller flere av dine referanser er det ikke uvanlig at de vil fortelle deg det under intervjuet. Det er også helt vanlig at de vil spørre deg hva du tror referansen vil ha å si om deg, så tenk gjennom et godt svar før intervjuet.

Kom tidsnok
Om du kommer for sent til intervjuet har du allerede skutt deg selv i foten. Arbeidsgiver vil se det som meget useriøst og selv om du har en aldri så god unnskyldning, vil du raskt bli strøket fra listen over kandidater.

I løpet av intervjuet

Smil og vær glad
Glade mennesker har en positiv effekt på andre mennesker, så sørg for at du kommer inn døren med godt humør og et smil om munnen. Tenk på at du skal smile og være glad gjennom hele intervjuet. Da vil du utstråle selvsikkerhet å gi inntrykk av at du er en seriøs person som de vil ønske og ha i bedriften.

Lytt godt og still gjerne spørsmål
Alle er nervøse når de blir kalt inn til intervju, men forsøk å hold deg rolig og lytt nøye til hva de har å fortelle deg. Forsøk å still spørsmål underveis som viser at du får med deg de de sier og finner det interessant. Du trenger ikke stille kompliserte spørsmål, det holder med at du ber dem utdype informasjon du finner interessant. 

Ta kontroll og forklar hvorfor nettopp du er rett person for jobben
Dette er et veldig viktig punkt. Samtidig som en arbeidsgiver vil være positiv til glade, smilende personer, søker de noen som har kompetanse og evner å tenke selv. En god arbeidstaker er en person som kan ta initiativ, forstår hva jobben går ut på og sørge for at den blir gjennomført. Kort fortalt er drømmen til en arbeidsgiver ansatte som er selvgående, slik at de selv kan fokusere på andre deler av bedriften.  

Etter intervjuet

Ta kontakt
Om du vil komme noen vei her i livet må du tørre å ta kontroll selv. Du kan ikke sitte å vente på at muligheter skal komme seilende på en fjøl. Dette gjelder også når du jakter ny jobb. La det gå noen dager og så ringer du opp personen som intervjuet deg for en liten prat.

Tenk deg at det er du som nettopp har intervjuet 10 personer som alle på sin egen måte er kompetente til jobben. Hva hadde du da tenkt om en av de ringte deg opp etter noen dager, bare for å takke for intervjuet og si at de fortsatt er veldig interessert i jobben. Mest sannsynlig hadde du satt pris på en slik telefon og tenkt at personen som ringte hadde det lille ekstra som de ni andre ikke hadde.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.
Prøv CV-malen gratis