SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Skole - Fritid - Undervisning| JobbPortalen.no

Nøkkelen til vår framtid!
Barn, ungdommer og unge voksne - de er framtiden. Dere som pedagoger, lærere, professorer og fritidspersonell tar vare på det kjæreste vi eier og har - og sitter med nøkkelen til utvikling, gir elevene muligheten til å vokse og ta til seg lærdom for livet. 

I Norge er målsetningen at det norske utdanningssystemet skal være blant de beste i verden når det gjelder faglig nivå og bredde i rekrutteringen. Kvaliteten på opplæringen i skole og arbeidsliv betyr mye for hvilke kvaliteter vi utvikler i samfunnet. 

Newbody
- Gjør drømmer til virkelighet for idrettsforeninger og skoleklasser.

Drømmene er mange når skoleklasser, korps og idrettsungdommer legger planer for skoleturer, treningsleire eller cuper. Måten å tjene penger er enkel, effektiv og gir maksimalt med penger til kassen uten krav på startkapital. Les mer...

Pøbelprosjektet 
"Det er aldri noen som har sagt hva som er bra før, og sett hvilke egenskaper jeg har"

Vi har som mål å få unge mennesker som står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet
ut i jobb eller videreutdannelse. Gjennom prosjektet 
formidler vi motivasjon, kunnskap og holdninger - på en forståelig måte. Les mer...

 

Slik vekker læreren klassen mandag morgen. Se de skjulte opptakene! Se også hva som skjedde i "filmen bak filmen" 
http://youtu.be/1gZ6VrM_BQ0
Norge trenger flere gode søkere til lærerutdanningene. De beste lærerne er de som gjør faget levende for elevene. Se hvordan læreren på Engebråten skole fikk liv i Peer Gynt for sine elever! Dette er filmet med skjult kamera. Elevene ante ingenting på forhånd.